11-22 ธ.ค. 60 สร.สีลม - Food for Life โครงการป้องกันไรคไตอย่างยั่งยืน

สโมสรโรตารีสีลม ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม สูตรอาหารเพื่อห่างไกลโรคไต ชิงทองคำรวมมูล 70,000บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการป้องกันโรคไตอย่างยั่นยืน Sustainable Prevention and Treatment of Kidney Disease Global Grant Record (GG 1422709) เพียงอัพโหลด VDO Clip การสาธิตทำอาหารเพื่อห่างไกลโรคไต เข้าประกวด ใต้ข้อความนี้

หมายเหตุ : ใน VDO Clip หากมีการใช้เครื่องปรุงรส จะต้องมีการใช้เครื่องปรุงรสที่ลดเกลือ หรือโซเดียม ใส่ในปริมาณที่ไม่เค็มจนหรือเป็นอันตรายต่อภาวะโรคไต

#เงื่อนไข
1.) อัพโหลด VDO Clip การทำอาหาร โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เหมาะสำหรับแก่ผู้ที่อยากทานอาหารให้ห่างไกลโรคไต อาทิ ใช้ซ้อสปรุงรสที่ลดเกลือ หรือตามตัวอย่าง VDO Clip แนะนำบน Fanpage
2.) ผู้เข้าประกวดสามารถส่ง VDO Clip เพื่อร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
3.) ปิดรับการส่ง VDO Clip วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร)
4.) ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อยืดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร)
5.) ทุก VDO Clip ที่ส่งประกวด จะถือเป็นงานไม่มีลิขสิทธิ์สำหรับการเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
6.) รางวัลสร้องทองมูลค่า 70,000บาท (ราคาประมาณ และ เป็นราคาตามที่ประกาศในร้านทอง)
7.) ผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจากเป็นกิจกรรมการกุศล
8.) การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9.) อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับผลงาน หรือ ประกาศผล ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยจะประกาศบน Facebook Fanpage ของโครงการ #RotarySilom#RotaryInternational#RotaryGlobalGrant#RotaryFoodForLife#FoodForLife

ตัวอย่าง VDO Clip
1.) #สตรอเบอร์รีซอร์เบท์ โดย อน. ธีรัส บุญหลง อดีตนายกสโมสรโรตารีสีลม ปี 109 https://www.facebook.com/RotarySilomFoodForLife/videos/348799995544471/
2.) #ผัดซีอิ๊วหมู โดย อน. หาญ อร่ามวิทย์ อดีตนายกสโมสรโรตารีสีลม ปี 110 https://www.facebook.com/RotarySilomFoodForLife/videos/348797832211354/
3.) #วุ้นเส้นหมูบด โดย อน. สมชาย กาญจนหฤทัย อดีตนายกสโมสรโรตารีสีลม ปี 107 https://www.facebook.com/RotarySilomFoodForLife/videos/348796298878174/
4.) #ผัดโหระพาลูกชิ้นปลากราย โดย อน. ธีรัส บุญหลง อดีตนายกสโมสรโรตารีสีลม ปี 109 https://www.facebook.com/RotarySilomFoodForLife/videos/348796985544772/
5.) #ผัดเปรี้ยวหวานปลาอินทรีย์ โดย ม.ร.ว. พันธุ์ดิศ ดิศกุล https://www.facebook.com/RotarySilomFoodForLife/videos/348799078877896/