07-12-60 สร.สวนจิตรลดา - มอบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ คอนเฟล็กซ์ บาร์ ( โกโก้ ครั้นท์ ) ให้กับน้องๆนักเรียนพิการ หูหนวก เป็นใบ้

กิจกรรม มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ บริษัท เนสท์เล่(ไทย) ในวันพฤหัสที่ 7 ธค.60

สโมสรโรตารีสวนจิตรลดา  ร่วมกับ สโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 ชมรมนายก 112 และ บริษัท เนสท์เล่(ไทย) มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ คอนเฟล็กซ์ บาร์ ( โกโก้ ครั้นท์ ) ให้กับน้องๆนักเรียนพิการ หูหนวก เป็นใบ้ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร

 

สโมสรโรตารีสวนจิตรลดา ขอขอบคุณ อดีตนายก นพพร สโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 นายกก่อตั้งประดิษฐ์สโมสรโรตารีบางกรวยนนทบุรี และ บริษัท เนสท์เล่( ไทย ) เป็นอย่างสูง ที่ได้นำสิ่งดีดี มอบให้สโมสรโรตารีสวนจิตรลดาทำกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี