14-12-60 สร.พระโขนง - พิธีมอบเสื้อวอร์ม รองเท้าผ้าใบ จักรยานและหมวกไหมพรมให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย

พิธีมอบเสื้อวอร์ม รองเท้าผ้าใบ จักรยานและหมวกไหมพรมให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย