17-12-60 สร.พระนคร - ร่วมจัดอบรมการทำCPRให้กับครอบครัวกิตะพาณิชย์

สโมสรโรตารีพระนคร ช่วยประสานจัดการอบรมการทำCPR ให้กับครอบครัวกิตะพาณิชย์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

คลิ๊กเพื่อชมคลิปวิดีโอการอบรม