23-12-60 สร.พระโขนง - นำของอุปโภคบริโภคและเครื่องกีฬา มอบให้หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

สโมสรโรตารี่พระโขนง นำของอุปโภคบริโภคและเครื่องกีฬา มอบให้หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นของขวัญปีใหม่จากแนวหลัง