09-01-61 สร.กรุงเทพรัตนโกสินทร์ - การใช้งานเว็บไซต์ภาคโรตารี 3350

สโมสรกรุงเทพรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมประชุมและฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การใช้งานเว็บไซต์ภาคโรตารี 3350" โดยผชภ.ลิขิต ลิ้มรสรวย ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์

โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊คหรืออุปกรณ์ที่จะใช้งานมาด้วย โปรดสำรองที่นั่งได้ที่ นย.ชมรส เรืองวิไลรัตน์