27-12-60 สร.ธนบุรี - ข้อมูลเชิงลึกของวัคซีนไข้เลือดออก โดย นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์

สโมสรโรตารีธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "ข้อมูลเชิงลึกของวัคซีนไข้เลือดออก" โดย นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์