11-01-61 สร.บางรัก - บรรยายพิเศษ แนวคิดคนรวยช่วยคนจนแบบปันกัน โดยคุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ 12.00 น.

สโมสรโรตารีบางรัก ขอเชิญร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "แนวคิดคนรวยช่วยคนจนแบบปันกัน" โดยคุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล