04-02-61 สร.ปทุมวัน - จัดกิจกรรม ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ รับพลังชีวิตตามสายน้ำปี 2 กับ อ.คฑา ชินบัญชร 08.30 - 16.00 น.

สโมสรโรตารีปทุมวัน ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ รับพลังชีวิตตามสายน้ำปี 2 " กับ อ.คฑา ชินบัญชร ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. บัตรราคา 2,500.-บาท ขึ้นเรือที่ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า ถนนเจริญกรุง