18-01-61 สร.บางรัก - บรรยายพิเศษ การทำความดีเพื่อสังคม โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 12.00 น.

สโมสรโรตารีบางรัก ขอเชิญร่วมประชุมประจำสัปดาห์ และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "การทำความดีเพื่อสังคม" โดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล