27-01-61 ภาคโรตารี3350 - เสวนาผู้ว่าการภาคพบนายกและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ภาคโรตารี 3350 จัดกิจกรรม "เสวนาผู้ว่าการภาคพบนายกและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2" ใน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท เวลา 08.00 - 17.00 น.

ชมคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ ผชภ.จันทนี ไทยเจริญ ประธานจัดงาน

https://www.youtube.com/watch?v=mwEYi6CtwHA

ชมคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ ผชภ.จงกลดี พงษ์ศรี เลขานุการภาค

https://www.youtube.com/watch?v=uX_QiOolISQ