28-12-60 สโมสรโรตารี 4 คู่มิตรในจ.นนทบุรีและปทุมธานี ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่2 ให้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาลบางกรวย

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 สร.บางกรวย ฯ ร่วมกับ 4 คู่มิตรในจ.นนทบุรีและ ปทุมธานี ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่2 ให้แก่เด็กนักเรียน ที่ ร.ร.อนุบาลบางกรวย เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 5 คู่มิตร สร.บางเขน สร.ปทุมวัน และจากภาค 3590 ประเทศเกาหลี

บำเพ็ญประโยชน์ มอบของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้เยาวชน ครับ.