23-25 มีค. 61 Multi-PETS (Pullman Hotel, Khon Kaen)

เรียน ท่านนายกรับเลือก ปี 2561-62 และมิตรโรแทเรี่ยนทุกท่าน
 
ท่านประธานโรตารี่สากลปี 2561-62 Barry Rassin จากประเทศบาฮามา. ได้ประกาศอรรถพจน์ ประจำปีของท่านแล้ว คือ BE THE INSPIRATION (ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ) ท่านเน้นให้ชาวโรตารี่. ต้องช่วยกันสร้าง "แรงบันดาลใจ" ในการทำความดีในโลก และสร้าง "ศรัทธา" ให้เกิดกับองค์กรโรตารี่
 
วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 เราขอเชิญ "ท่านนายกรับเลือก ปี 2561-62" ทุกท่านได้เข้า  "อบรมสัมมนานายกรับเลือกโรตารีร่วม 4 ภาค" ที่ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ท่านจะได้ฟังสุนทรพจน์ ของ ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล  ในหัวข้อ "ศรัทธา" พร้อมทั้งวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เต็มเปี่ยมจากทั่วประเทศ
 
หลังการอบรมที่เข้มข้นแล้ว ในคืนวันที่ 24 มีนาคม. ท่านจะได้พบกับ "งานเลี้ยงฉลอง นายกรับเลือก ปี 2561-62"  ท่านจะได้พบกับบรรยากาศของ "งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว + งานวัด" การเล่นคลื่นมนุษย์  รำวงย้อนยุค ฯลฯ ซี่งเราตั้งใจจัดเพื่อ "ท่านนายกรับเลือก" ทุกท่านโดยเฉพาะ. ท่านสามารถแต่งกายแบบย้อนยุค ชุดเล่นสงกรานต์  ชุดสวยงาม หรือ ชุดแฟนซี  ฯลฯ. เพื่อลุ้นรางวัลต่างๆ
 
การจัดงานในครั้งนี้ ท่านนายกรับเลือก จะได้รับสิทธิ์ ให้พักฟรี อบรมฟรี ที่ โรงแรมพูลแมน โรงแรมระดับห้าดาว ของจังหวัดขอนแก่น โดยพักคู่กับเพื่อนร่วมรุ่น. หากต้องการพักเดี่ยว จะพักที่ โรงแรมโฆษะ โดยจ่ายเพิ่มเพียงคืนละ 800 บาท ท่านที่มีผู้ติดตาม ทางคณะจัดงานได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 24 มีนาคม ในราคาเพียง 400 บาท รวมอาหารกลางวัน
 
ภาค 3340 และชาวขอนแก่น ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมงานที่สำคัญในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เราจะรอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน  ได้ลงทะเบียนเข้าอบรมภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 ได้ที่ผู้ประสานงานของแต่ละภาค
 
พบกันที่ขอนแก่น ครับ
อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์
ประธานจัดงาน
07 มีนาคม 2561

โปรแกรมอบรมสัมมนานายกรับเลือกสี่ภาค ปี 2561-62 วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน. จังหวัดขอนแก่น