21-04-61 ภาคโรตารี3350 - นายกสโมสรโรตารีพบผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 3

เสวนา นายกพบผู้ว่าการภาค ครั้งที่ 3  เสาร์ 21 เมษายน 2561 นายกฯ พบผู้ว่าฯ ครั้งที่ 3 8.30-16.00น โรงแรมมิราเคิล วิภาวดี

โอนเงิน วัลภา ชื่นโชคสันต์ ธนาคารกสิกรไทย 731-2-48522-7


รายชื่อผู้ลงทะเบียน 40 ท่านแรก

1. นย. จิรวดี สวนหลวง

2 นย. นงลักษณ์ จตุจักร Apr5,2018

3.นย.พิชัย กทพัฒนาการ

4.นย.เบญจวรรณ บางเขน Apr8,2018

5.นย.ณัฎฐวินัย สร.พระปิ่นเกล้า ธนบุรี Apr5,2018

6.นย สมเกตุ สร.หนองบัว Apr5, 2018

7.นายกเกศกนก สร.สีลม

8.นย.นพวรรณ ฟ. สร.ปทุมวัน

9 นย สุวรรณา สร วังทองหลาง

10. นย. วิชัย ชีวกนิษฐ์ สร.ธนบุรี Apr5,2018

11. นย. เยาวลักษณ์ พลเสน สร. กรุงเทพวิภาวดี Apr6, 2018

12. นาย.ทัศนาพร ตันติวีรกุล สร.สาทร

13. นย.กรรณิการ์ สร.บางขุนเทียน

14 นย สุจิรา. สร กรุงเทพ นวมินทร์

15นย.นงนภัส สร.สิงห์บุรีวีรชน

16นย.ศิริภัค ชาญตะบะ สร.อุทัยธานี Apr6,2018

17.นย.วรนิษฐ์ โภคินมณีโรจน สร.บางแคธนบุรี50  Apr6,2018

18 นย. สุนีย์ กท เพลินจิต Apr6,2018

19 นย.ดร.สุมาลัย ลาดพร้าว  Apr5,2018

20นย.พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร สร.นครนายก

21 นยก.พรทิพย์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 

สร. สวนจิตรลดา

22.นย.อมรักสรินทร์  สร.สัมพันธวงศ์

23.นย พรทิพย์ ธีรวโรดม. สรเกษมราฎร์คลองเตยApr6,2018

24 นย.ศิริช้ย อ้มพร สร.ลพบุรี Apr6,2018

25 นน. เอี่ยม สร บึงกุ่ม Apr6,2016

26.ผชภ.พงษ์ศักดิ์ คันธศักดิ์ศิริ

27.ผชภ.ชัญญากร สวัสดิวนิช

28.ผชภ.สมบัติ คงศักดิ์ศรีสกุล

29.อน.วิภา มานะศิริมงคล

30.นย.ชมรส กท.รัตนโกสินทร

31.นย.วันเพ็ญ ไทยอาจ สร.พระนารายณ์ลพบุรี

32. นย.อนันต์  แก้วมณี สร.พระราเมศวรลพบุรี

33. นย. Douglas Riach สร. กรุงเทพใต้ 

34. นย.ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร สร.พระปกเกล้าธนบุรี

35. นย.วิศาล ลูกเมือง สร.นนทบุรี

36. นย.นิพนธ์ ยันสำโรง สร.พระพุทธบาท สระบุรี

37.นย.จุฑาทิพย์ เลิศปรีชาชาภักดี สร.เจริญนคร Apr8,2018

38 นย นฤนาท เยาวราช April 8, 2018                               

39.นย.พ.อ.ยศวริศ สร.พระโขนง

40.นย.วิรัตน์ สร.พระนคร


ลงทะเบียน 40ท่านแรก

จะได้รับหนังสือ รวมธนบัตรรัชกาลที่ 9


สอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม

AG วัลภา 

081 841 7126