21-04-61 ภาคโรตารี3350 - เสวนาผู้ว่าการภาค นายกสโมสร ครั้งที่ 3

เสวนาผู้ว่าการภาค นายกสโมสร ครั้งที่ 3