วันนี้ ถึง 25-05-61 เปิดรับลงทะเบียน - งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute

เลื่อนจากกำหนดเดิม 26 พฤษภาคม มาเป็น วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี อน.รัฐนันท์ สุภาวิตา ประธานจัดงาน    

ขอเชิญนายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและสมาชิกมาร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรที่ได้การประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมอาชีพวิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี

เริ่มตั้งแต่ 13.00น.-20.30น. งานนี้ฟรี  ลงทะเบียนก่อนได้ที่นายกฯนงนภัส 092-6456546 และผชภ.ปารณีย์ 063-3353966 ภายใน25พค.2561 ให้ลงไม่เกินสร.ละ 5 ท่านๆที่ 6 ต้องช่วยค่าอาหารท่านละ 500บาท ขอบคุณมากค่ะ