09-06-61 - งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute

เลื่อนจากกำหนดเดิม 26 พฤษภาคม มาเป็น วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี อน.รัฐนันท์ สุภาวิตา ประธานจัดงาน    

ขอเชิญนายกสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและสมาชิกมาร่วมแสดงความยินดีกับสโมสรที่ได้การประกาศเกียรติคุณจากประธานโรตารีสากล ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมอาชีพวิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี

เริ่มตั้งแต่ 13.00น.-20.30น. งานนี้ฟรี  มากันได้เด็มที่ ช่วยกันแจ้งยอดผู้เข่้าร่วมงานทั้งภาคกลางวันและงานฉลองภาคค่ำ สำหรับผู้ที่แจ้งอยู่ร่วมงานฉลองภาคค่ำแล้วไม่มา จะขอให้ช่วยค่าอาหารท่านละ 500บาท เนื่องจากทำอาหารไว้แล้วเสียเปล่า ขอบคุณมากค่ะ

ปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 18.00 น. สอบถาม 089 826 3355