26-05-61 ภาคโรตารี3350 - งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute

งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี อน.รัฐนันท์ สุภาวิตา ประธานจัดงาน