26-05-61 ภาคโรตารี3350 - งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute

งานประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าการภาค Governor Salute