23-27 มิย. 61 - การประชุมใหญ่ประจำปีโรตารีสากล RI Convention

การประชุมใหญ่ประจำปีโรตารีสากล RI Convention 23 - 27 June 2018

http://www.riconvention.org/en/toronto