23-27 มิย. 61 - การประชุมใหญ่ประจำปีโรตารีสากล RI Convention

การประชุมใหญ่ประจำปีโรตารีสากล RI Convention