การจัดหาทุน

การจัดหาทุนของสโมสรโรตารี

โดยทั่วไปแล้วสโมสรโรตารีชอบที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในะรหว่างสมาชิกของสโมสรและเพื่อนของสมาชิก รวมทั้งผู้สนับสนุนและผู้บริจาคเพื่อโครงการ การจัดหาทุนอาจทำในรูปแบบ เช่น การจัดโบว์ลิ่งการกุศล การจัดคอนเสิร์ตการกุศล การจัดเดิน-วิ่งการกุศล และอื่นๆ