04-01-61 สร.ธนบุรี - ได้รับการมอบหมายจาก ภาคโรตารี 3350 ให้เป็นผู้ประสานจัด งานเซ็นบันทึกช่วยจำ (MOU)

พิธีลงนามคู่มิตร District 3350 & District 3662 MOU Signing Ceremony at Holiday Inn Bangkok Silom

ขอขอบคุณผู้นำระดับภาคหลายท่าน โดยเฉพาะอดีตนายกเจ จัง สร.พระนคร ผู้อยู่เบื้องหลังความร่วมมือระหว่างประเทศของโรตารึสากลมาโดยตลอด

ดูภาพในวันงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.61 นย.วิชัย ชีวกนิษฐ์ สร.ธนบุรี ได้รับการมอบหมายจากภาคโรตารี 3350 ให้เป็นผู้ประสานจัดงานเซ็นบันทึกช่วยจำ (MOU) ระหว่างสโมสรที่ได้รับมอบหมายในการทำ GG กับ สร ที่เป็น International Partner จากเกาหลี ซึ่งในวันดังกล่าว ผวภ ภาคโรตารี 3662 ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเงินในการทำโครงการของภาคโรตารี 3350 ได้นำโรแทเรียนจากเกาหลีมาร่วมงาน 90 ท่าน

 

สร ธนบุรีได้รับการมอบหมายจากภาคโรตารี 3350 ให้ทำโครงการ GG ในนามภาค 2 โครงการ นอกจากนี้ทางภาคได้มอบหมายให้ สร.ปทุมวัน ทำ GG 1 โครงการและ สร พระปกเกล้าฯ อีก 1โครงการ

 

ผมขอเชิญชวนให้ท่านมาร่วมงานดังกล่าวในวันที่ 4 ม.ค. เวลา 17.00 น ณ รร ฮอลิเดย์อิน ถนนสีลม ค่าลงทะเบียนท่านละ 550

หากท่านสามารถมาร่วมงานดังกล่าวได้ ผมขอความกรุณาให้แจ้งให้ผมทราบภายในเที่ยงของวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้เพราะเราต้องยืนยันจำนวนแขกที่จะเข้าร่วมงานเพื่อสำรองอาหารให้เพียงพอ

 

หวังว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมงานได้

นย.วิชัย ชีวกนิษฐ์ 

สโมสรโรตารีธนบุรี

มือ​ถือ 0805655551