03-01-61 ประชุมเตรียมความพร้อม

ประชุมเตรียมความพร้อมในทุกด้านของการจัดงานเดิน--วิ่ง ขจัดโปลิโอของภาคโรตารี3350 ในปีผู้ว่าการภาค มารศรี สกุลหลิวผู้ว่าการภาคหญิงคนแรกของภาค3350 และเป็นคนอยุธยา จึงให้เกรียรติท่านมาจัดงานเดินวิ่งที่อยุธยา ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ความพร้อมทุกอย่าง เส้นทางวิ่ง สถานที่จอดรถ เวที เครื่องเสียง เต้นส์อาหาร ลงทะเบียนอาหารน้ำดื่ม สถานที่กางเต้นส์สำหรับนักวิ่งที่มาจากทั่วประเทศ ห้องสุขาและรถบริการรับ--ส่งนักวิ่งจากศาลากลางมายังอุทยานหลวงปู่ทวด โดย.นยกประดิษฐ์.จัดรถมาบริการ 4 คัน