09-01-61 สร.บางเขน - สิ่งแวดล้อมกับชีวิตคนกรุงเทพ โดยคุณสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

สโมสรโรตารีบางเขน ยินดีเรียนเชิญโรแทเรียนและผู้สนใจ ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายพิเศษ "สิ่งแวดล้อมกับชีวิตคนกรุงเทพ" โดยคุณสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าง เวลา 19.00 - 20.30 น.