11-01-61 สร.สาทร - งดประชุม เนื่องจากสมาชิกหลายท่านไปร่วมทำบุญที่เชียงราย

งดประชุม เนื่องจากสมาชิกหลายท่านไปร่วมทำบุญที่เชียงราย