อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (สร.กาญจนบุรี) 15 ม.ค. 61

คุ้ยข่าวชาวโรตารี ครั้งที่ 16 "ภาพลักษณ์สาธารณะกับการเคลื่อนไหวทางสังคม โรตารีจะปูพรมอย่างไร" กับ อผภ.สมภพ ธีระสานต์ (สร.กาญจนบุรี) ออกอากาศคืนวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.