16-01-61 สร.ปทุมวัน - รวย 100ล้านจากโครงการฝึกอบรมอาชีพของสโมสรโรตารีปทุมวัน

สโมสรโรตารีปทุมวัน ขอเรียนเชิญประชุมประจำสัปดาห์ และพบกับการบรรยายพิเศษของ ดร.วรพนธ์ จันทรรีระยานนท์ หัวข้อเรื่อง "รวย 100ล้านจากโครงการฝึกอบรมอาชีพของสโมสรโรตารีปทุมวัน" ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องพิมาน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ เวลา 12.30 น.