12-01-61 สร.เจริญนคร - The Greatest KIng Rama 9

สโมสรโรตารีเจริญนคร ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "The Greatest King Rama 9" ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพฯ