17-10-61 สร.พระโขนง - ผู้บรรยายพิเศษ พ.อ.ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม่

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 12.30 – 13.30 น.

ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชัน้ 2 โรงแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ

ผู้บรรยายพิเศษ พ.อ.ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

บรรยายเรื่อง (แจ้งให้ทราบภายหลัง)