17-01-61 สร.สีลม - สมาชิกภาพ ยุค 4.0 โดย อน.จาตุรงค์ เกิดรัตน์

สโมสรโรตารีสีลม สายลมแห่งการให้  น้ำใจไม่สิ้นสุด ประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 17 / 2560-61 เรื่อง " สมาชิกภาพ ยุค 4.0 "  โดย คุณจตุรงค์ เกิดรัตน์ วันพุธที่ 17 มกราคม  2561 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม4 ห้อง Meeting Room1 ชั้น 1 เวลา 19.00-21.30 น.