17-01-61 สร.ลุมพินี - โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ปีภาษี 2560

สโมสรโรตารีลุมพินี ขอเรียนเชิญร่วมประชุมประจำสัปดาห์และรับฟังการบรรยาย เรื่อง "โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมใหม่ปีภาษี 2561" โดย คุณนิภา ธนากรณ์เมธา ณ ห้องแคเวิร์น โรงแรมตวันนา ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น.