19-01-61 สร.เจริญนคร - การเมืองไม่ใช่เรื่องไกล้ตัว แต่เป็นเรื่องอยู่ในตัวเราทุกคน

สโมสรโรตารีเจริญนคร ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและท่านผู้สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในห้วข้อเรื่อง "การเมืองไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว แต่เป็นเรื่องอยู่ในตัวเราทุกคน" โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสายหยุด เกิดผล บุรุษ 5 แผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพฯ