27-02-61 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - กำหนดจัดงาน Rotary One Day ณ รร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

เรียน ท่านนายกสโมสรและ มวลมิตรสมาชิกสโมสรทุกท่าน 
ด้วยสร.กรุงเทพพัฒนาการ กำหนดจัดงานRotary One Day ณ รร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ซอยพัฒนาการ26 มี 
นักเรียนชั้นม.1-ม.6 รวมมีนักเรียนทั้งหมด 950 คนและชุมชนใกล้เคียง ในวันอังคารที่27กพ61 

เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างมิตรภาพ 
จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรและมวลมิตรสมาชิกสโมสรของท่าน ที่สนใจ นำกิจกรรมมาร่วมในวันดังกล่าว โดยติดต่อ นย.พิชัย 0877766655 ภายใน26มค 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
นย.พิชัย ยอวิทยา 
สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ 

โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์