23-02-61 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - มหกรรม Rotary Day ณ รร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

เรียน ท่านนายกสโมสรและ มวลมิตรสมาชิกสโมสรทุกท่าน 
ด้วยสร.กรุงเทพพัฒนาการ กำหนดจัดงาน มหกรรม Rotary Day ณ รร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ซอยพัฒนาการ26 มี 
นักเรียนชั้นม.1-ม.6 รวมมีนักเรียนทั้งหมด 950 คนและชุมชนใกล้เคียง ในวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 61 

เพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และเสริมสร้างมิตรภาพ 
จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสรและมวลมิตรสมาชิกสโมสรของท่าน ที่สนใจ นำกิจกรรมมาร่วมในวันดังกล่าว โดยติดต่อ นย.พิชัย 0877766655 ภายใน26มค 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
นย.พิชัย ยอวิทยา 
สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ 

โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ สโมสรในภาคโรตารี 3350: สร.กรุงเทพพัฒนาการ สร.พญาไท สร.ดุสิต สร.กรุงเทพรัชดาภิเษก สร.นนทบุรี สร.บึงกุ่ม สร.สระปทุม สร.ปทุมธานี สร.กรุงเทพนวมินทร์ สร.พระนคร  สมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง  โรงพยาบาลบางปะกอก บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย บจก.ศารายา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์  Nethiyapha Brand & Janpanaholics ผลิตภัณฑ์ Organic Seeds สำนักงานเขตสวนหลวง และเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสา