07-02-61 สร.จตุจักร - เชิญร่วมงานบำบัดน้ำเน่าเสีย ด้วยการเทน้ำหมักชีวภาพ

สโมสรโรตารีจตุจักร เชิญชวนร่วมงาน การบำบัดลำคลองน้ำเน่าเสีย ด้วยการเทน้ำหมักชีวภาพ และกิจกรรมย่อยอื่นๆ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณใต้สะพานกลับรถ ถนนเกษตรนวมินทร์ คลองลาดพร้าว 

- กิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ 8,000 ลิตร

- มอบแว่นสายตายาว

- ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย


ในนาม สร. จตุจักร

สร. พญาไท 

สร. ราชเทวี

สร. ลาดพร้าว

สร.วังทองหลาง

สร.กรุงเทพตะวันออก

สร. ราษฏร์บูรณะ

สร.บางเขน

สำนักงานเขตจตุจักร

มหาวิทยาลัยเซนจอห์น


ขอขอบคุณ

อผภ.ไชยไว. พูนลาภมงคล

ท่านนายกต่างสโมสร

และ มวลมิตรโรแทนเรียนทุกท่าน


ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

นย. นงลักษณ์ กรีเจริญ