15-01-61 สโมสรโรตารีพญาไท

วันที่ 15 มกราคม 2561 สโมสรโรตารี พญาไท โดยท่านว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ จารุพิศาลสมบัติ นายกสโมสร และ ท่านผู้อำนวยการเขต พญาไท พร้อมด้วยสมาชิก รทร. ปุณยรัตน์  ศุภวงศ์ชัยสิน ปฎิคม รทร.อิทธิพันธุ์   เมธากุลอธิวัชร อุปนายก รทร.อนพัทย์   เขียววิชัย รทร.มณีรัตน์ สุวรรรณเกต  รทร.เบญจวรรณ ฤทธาคนี ประชาสัมพันธ์ ได้มอบของวัญเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2561 ให้แก่ ท่าน พล. ต. อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กต่อไป