07-12-60 สโมสรโรตารีท่าเรือ

สร.ท่าเรือ  ภาค 3350 โรตารีสากล  ได้จัดทำโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ (ต่อเนื่อง) ร่วมกับอำเภอท่าเรือ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ วัดบัวงาม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
@ ได้ทำหมันให้แก่สุนัข จำนวน   36 ตัว และแมว จำนวน 21 ตัว
@ ฉีดวัคซีน  101 ตัว