อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (สร.ดอยพระบาท) 22 ม.ค. 61

คุ้ยข่าวชาวโรตารี ครั้งที่ 17 กับ  อผภ.อนุรักษ์ นภาวรรณ (สร.ดอยพระบาท) 22 ม.ค. 61 ออกอากาศคืนวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เฟสบุ๊คไลฟ์