10-02-61 สร.พระโขนง - ส่งมอบโครงการฯที่ชุมชน บ้านวังหมี

สโมสรโรตารีพระโขนง ขอแจ้งการทำกิจกรรมโครงการ ณุมชนบ้านวังหมี และโรงเรียนบ้านวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชชสีมา "สืบสานวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย แสนงดงาม" และ "ส่งมอบอุปกรณ์รำไทย โต๊ะเก้าอี้ พัดลม ตู้น้ำตื่ม" ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561