14-02-61 สร.พระโขนง - คุณสุขุมาภรณ์ จงภักดี

สโมสรโรตารีพระโขนง ขอเชิญสมาชิกสโมสรและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "" โดยคุณสุขุมาภรณ์ จงภักดี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 13.30 น.ณ ห้องการ์เด้นท์ 1 ชัน้ 2 โรงแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพ