06-02-61 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - Welcome Peace Fellow Class 24th

สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ขอเรียนเชิญสมาชิกสโมสรประชุมประจำสัปดาห์ และร่วมต้อนรับ Peace Fellow Class 24th ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00-20.30 น. ณ โรงแรมเพียตร้า ซ.รัชดา 18 ถ.รััชดาภิเษก กรุงเทพฯ