18-02-61 สร.กรุงเทพกล้วยน้ำไท - โรตารีร่วมสร้างเด็กไทย ปลอดภัยไม่จมน้ำ

สโมสรโรตารีกรุงเทพกล้วยน้ำไท จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ขอเชิญน้องๆ และผู้ปกครองร่วมโครงการ "โรตารีร่วมสร้างเด็กไทย ปลอดภัยไม่จมน้ำ" สนใจลงทะเบียน ฟรี!!! (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.40 น. ณ รางบัว สปอร์ตคลับ