05-02-61 สร.ทวีวัฒนา - จัดติวเข้มก่อนสอบ O-NET วิชาเคมีและคณิตศาสตร์ ม.6

5 กุมภาพันธ์ 2561 สร.ทวีวัฒนา D.3350 สร.นเรศวร D.3360  ร่วมกับ MU TUTOR จัดติวเข้มก่อนสอบ O-NET วิชาเคมีและคณิตศาสตร์ ม.6 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก 

จัดให้กับนักเรียน 400 คน และ Live สด ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 38 โรงเรียน มีนักเรียนกว่า 3,000 คนได้ชม และสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ และมอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 30 เครื่องให้กับโรตารี ภาค 3360