20-02-61 สร.ปทุมวัน - สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมและสกินแตร์

สโมสรโรตารีปทุมวัน ขอเรียนประชุมประจำสัปดาห์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมและสกินแคร์” โดย..ดร.ภญ.พรวนิช เจริญพุทธคุณ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องพิมาน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ เวลา 12.30-13.30 น.