13-02-62 สร.หนองแขม - ทีวี ช่อง 24 มาถ่ายทำ เรื่องโรตารีกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ RCC

วันนี้รายการทีวี ช่อง 24 มาถ่ายทำ เรื่องโรตารีกับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ RCC  ที่ชุมชนโรตารีหนองแขมครับ