22-03-61 สร.สิงห์บุรี - ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

สโมสรโรตารีสิงห์บุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน และ หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น.