สรุปยอดเงินบริจาค

งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการและผู้สนับสนุนงานเดิน--วิ่งขจัดโปลิโอ โดยผู้ว่าการภาคโรตารี 3350 มารศรี สกุลหลิว เป็นสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่าย และได้สรุปยอดเงินที่เหลือจากการจัดงาน เตรียมมอบเงีนถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 200,000บาท.และมอบให้กองทุนโปลิโอพลัส 18,000เหรียญยูเอส.