17-21 มี.ค. 61 โปรแกรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพ - สร. HuiMin เมืองไทจง ภาค 3462 ไต้หวัน

เรียน มวลมิตรโรแทเรียน ทุกท่าน

ด้วย สร. HuiMin เมืองไทจง ภาค 3462 ประเทศไต้หวัน ประสงค์จะแลกเปลี่ยนมิตรภาพกับมิตรโรแทเรี่ยนในภาค ของเราโดยเชิญสมาชิกเราไปเยือนภาค 3462 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม ศกนี้. และสมาชิก สร. HuiMin ก็จะมาเยี่ยมภาค 3350 ในช่วง 23-27 พฤษภาคม นี้ เป็นการตอบแทน

หากท่านใดสนใจไปเยือนภาค 3462 และพร้อมรับรองมิตรจากภาคดังกล่าวเมื่อเขามาเยือนเรา. โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผชภ. ปรีชา กลิ่นแก้ว ปธ.อนุกรรมการการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ คกก.บริการระหว่างประเทศ preecha3350@gmail.com หรือ 08 1490 4300 โดยด่วนด้วย จักขอบคุณยิ่งครับ