2560-2561 สี่สโมสรในจังหวัดลพบุรี

ภาพลักษณ์โรตารีคืออะไร ภาพลักษณ์ของโรตารีจะเป็นอย่างไร จะเปลี่ยนไปแบบไหนขึ้นอยู่กับโรแทเรียน การเป็นโรแทเรียนภายใต้โลโก้ของโรตารีนั้น เราสามารถสื่อสารออกไปได้เพียงแค่เรามีโลโก้โรตารีติดอยู่บนตัวเรา และไปทำกิจกรรมดีๆซึ่งกิจกรรมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะกิจกรรมของสโมสร เราสามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้ภายใต้ชื่อว่าเราเป็นโรแทเรียน อย่างเช่นกิจกรรมก้าวคนละก้าว หาเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ พวกเราสี่สโมสรโรตารีพี่น้องจังหวัดลพบุรี ก็ได้ออกไปร่วมทำกิจกรรมในนามของโรตารี เราสามารถสื่อการเป็นโรตารีให้กับชุมชนได้รับทราบได้ เพียงแค่เรามีสัญญลักษณ์โรตารีติดตัวเราทุกครั้งที่ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชาวโรตารีเป็นองค์กรจิตอาสาอย่างแท้จริง

 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
ผชภ.จันทนี ไทยเจริญ