08-11-60 สโมสรโรตารีพระโขนง

ภาพข่าวกิจกรรมงานในวันแถลงข่าว ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ในชื่อ “โครงการฟื้นหัวใจให้ชีวิต ปี ๒” โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจ ๓ เครื่อง และเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อในห้องผ่าตัด ๑ เครื่อง มูลค่ารวม ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับโรงพยาบาล ๓ แห่ง ๓ จังหวัด ทำให้สโมสรโรตารีพระโขนง เป็นที่รู้จักมากขึ้น และทำให้ โรตารีเผยแพร่เป็นที่รู้จักเพิ่มเติมสู่สาธารณะชนทั่วไป เป็นประโยชน์กับโรงพยาบาล และทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสทางการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โรงพยาบาล ๓ แห่ง ๓ จังหวัด :

๑) โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

๒) โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

๓) โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โครงการนีได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน บุคคลทั่วไป สมาชิกของสโมสร พร้อมทั้ง สโมสรคู่มิตรในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สโมสรโรตารีพระโขนง เป็นที่รู้จักมากขึ้นและทำให้โรตารีได้รับเผยแพร่เป็นที่รู้จักเพิ่มเติมสู่สาธารณชนทั่วไปว่าเป็นองค์กรที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาล และทำให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสทางการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น