23-02-61 สร.เจริญนคร - A Benefit of being A Peace Fellow

สโมสรโรตารีเจริญนคร ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและท่านผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "A Benefit of being A Peace Fellow" โดย Ms. Ximena Murillo ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ สีลม กรุงเทพฯ