22-03-61 สร.บางรัก - Bang Rak Fellowship Night

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดี 
เวลา 12.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล 
88 ซอยสาทรเหนือ 6 (พิพัฒน์) ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 
ท่านวิทยากรประจำเดือนมีนาคม  2561
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. 61 งดประชุมประจำสัปดาห์ เนื่องจากตรงกับวันมาฆบูชา
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค. 61 คุณเรืองวิทย์  โชติวิทย์ธานินทร์ เรื่อง “ธรรมะประยุกต์”
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค. 61 ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม เรื่อง “หัวเราะ...เพาะความสุข”
 
วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค. 61 Bang Rak Fellowship Night
 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61 นยล.พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา เรื่อง “ท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียที่ไม่รู้จัก”